Jdi na obsah Jdi na menu

VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

article preview

Umělá inteligence v oblasti zdravotnictví je dnes významným a široce diskutovaným tématem, jež je středem zájmu mnoha jedinečných projektů. Ti, kdo se dosud s tímto pojmem nesetkali, se s ním jistě setkají v blízké budoucnosti.

Lékaři jsou specifickou skupinou odborníků, kteří jsou náramně zdatní ve svém oboru, avšak často svou pozornost soustředí výhradně na medicínu. Nevhodné personální podmínky, značné vytížení a obrovské nároky na zdravotnický personál neumožňují, aby lékaři měli dostatek času, prostoru a energie na věnování se i dalším aspektům medicíny, jako jsou soft skills nebo extrémně rychlý technický a technologický pokrok. Toto často vede ke skepticismu, nedůvěře, obavám nebo dokonce strachu z nových výdobytků a inovací.

Umělá inteligence ovšem představuje revoluci v oblasti zdravotnictví, otevírá dveře k nevídaným možnostem a přináší s sebou obrovský potenciál. Nejenže zrychluje a zefektivňuje lékařské objevy, ale také podstatně vylepšuje péči, která je poskytována pacientům. Avšak její přínos se neomezuje jen na výzkum. Umělá inteligence umožňuje odhalovat choroby dříve, než se projeví první příznaky, poskytuje nástroje pro mnohem přesnější diagnostiku a zlepšuje léčbu řady onemocnění. 

Zkušenosti a odborné znalosti lékařů a zdravotníků tvoří pevný základ našeho zdravotnictví, nicméně umělá inteligence jim nyní nabízí možnost výrazně usnadnit a zefektivnit práci, ve které excelují. Lékaři z pražské Všeobecné fakultní nemocnice se aktivně zapojili do inovativního výzkumného projektu, jehož ambicí je zlepšit diagnostiku a léčbu rakoviny prostaty.

Tento projekt, který se stal součástí výzkumné agendy společnosti Microsoft pod názvem InnerEye, se zaměřuje na využití strojového učení k vymezování zdravých anatomických struktur a abnormalit na radiologických snímcích pacientů.

Nové technologie by měly asistovat radiačním onkologům při přesném vymezení nádorem postižené tkáně a potenciálně ohrožených orgánů. Zatímco zkušený specialista potřebuje až čtyři hodiny, v závislosti na typu nádorového onemocnění, technologie vycházející z projektu InnerEye dokáže tento proces zvládnout do několika minut. Tato doba zahrnuje i potřebný čas na případné korekce kontur vytvořených pomocí strojového učení.

Onkologie se nachází na přední linii oborů, které mohou významně profitovat z možností, které přináší umělá inteligence. Včasné odhalení a diagnóza rakoviny hrají kardinální roli ve zvyšování přežití pacientů, neboť léčba rakoviny v rané fázi dosahuje podstatně lepších výsledků než v pokročilých stadiích. Ačkoliv je to alarmující, některé studie ukazují, že u téměř poloviny lidí, kteří onemocní rakovinou, je diagnóza stanovena až příliš pozdě.

Umělá inteligence má potenciál pro vytváření přesnějších a osobně přizpůsobených léčebných plánů. Nizozemská firma Breathomix je v čele této revoluce, a to díky své inovativní technologii s názvem BreathBase. Tato technologie je schopna analyzovat celkovou molekulární strukturu dechu pacienta a poskytnout diagnózu během několika sekund.

Díky těmto datům mohou lékaři přesněji diagnostikovat a identifikovat typy některých respiračních onemocnění, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) nebo rakovina plic. Platforma, kterou Breathomix vyvinul ve spolupráci s rumunskou firmou Tecknoworks, analyzuje dech pacientů v reálném čase s použitím pokročilého zpracování signálů a obsáhlé online referenční databáze, doplněné o umělou inteligenci.

Lékaři mají přístup k těmto datům prakticky okamžitě, což jim umožňuje rychle doporučit nejlepší možnou léčbu. Ale to není vše - umělá inteligence může také přinést další cenné předpovědi. Může například poskytnout informace o tom, který pacient bude pravděpodobněji reagovat na konkrétní léčbu, nebo u koho se může v blízké budoucnosti rozvinout plicní onemocnění.